เข้าสู่ระบบสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

ยังไม่เป็นสมาชิก / สมัครสมาชิกใหม่

ตะกร้า  

ไม่มีสินค้า

ค่าจัดส่ง ฿ 0.00
รวม ฿ 0.00

ตะกร้า สั่งซื้อสินค้า

         ผลิตภัณฑ์ของ  (ออร่าริส) ได้ ผ่านการคิดค้นจากห้อง Lab และผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP อีกทั้งยังได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆ ทางบริษัทจึงมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ส่งถึงมือลูกค้า ทางบริษัทจึง กล้ารับประกันสินค้าว่าลูกค้าจะเห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นภายใน 14 วัน อย่างน่าพอใจ

 

         ทั้งนี้ บริษัทยินดีคืนเงิน หากใช้แล้วไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆที่ดีขึ้น (ภายใต้เงื่อนไขการคืนสินค้า) โดยบริษัทคำนึงเสมอว่าลูกค้าเป็นเสมือนคนในครอบครัวของ  (ออร่าริส) โดยมุ่งมั่นว่าจะคิดค้นและพัฒนาสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคุ้มค่ากับราคาของสินค้ามากที่สุด

 

 

 

เงื่อนไขในการคืนผลิตภัณฑ์

 

            เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ในครอบครัวของ  (ออร่าริส) หากไม่เห็นผลที่เปลี่ยนแปลงขึ้นภายใน 14 วัน หรือเกิดอาการแพ้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธี  (ออร่าริส) ยินดีคืนเงินโดยมี เงื่อนไขดังนี้

 

     สินค้าที่ขอคืนเงินจะต้องมีปริมาณคงเหลือไม่ต่ำกว่า 80%

      สินค้าที่ขอคืนเงินจะต้องออกจากบริษัทเท่านั้นโดย หลังจากตรวจสอบเนื้อครีมต้องไม่พบว่ามีการปลอมแปลง หรือใส่ครีมอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทเพื่อมาขอคืนเงิน

      บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีลูกค้าใช้สินค้าผิดวิธี

      สินค้าที่ขอคืนจะต้องไม่เกิน 14 วัน จากวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์พร้อมเหตุผล และจัดส่งผลิตภัณฑ์นั้นๆ คืนให้ทางบริษัทตรวจสอบ หลังจากแจ้งความประสงค์

      สินค้าที่จะขอคืนเงินลูกค้าจะต้องจัดส่ง ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) กลับมายังบริษัท เพื่อยืนยัน

      ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่จัดส่งผลิตภัณฑ์กลับคืนทางบริษัทเอง

      ในกรณีขอคืนสินค้า ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ในราคาที่เท่ากัน หรือมากกว่า โดยจะต้องชำระส่วนต่างของราคาสินค้า

      ในกรณีขอเปลี่ยนสินค้า โดยขอเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่ชดเชยส่วนต่างของราคาสินค้า