ภาพกิจกรรมงาน Industry Tomorrow Expo 2012
 ภาพกิจกรรมงาน Amazing Thailand Grand Sale 2012
 วิดีโอกิจกรรมงาน Industry Tomorrow Expo 2012 (1)
 วิดีโอกิจกรรมงาน Industry Tomorrow Expo 2012 (2)